Intake

Vraag 1 van 16


Online hulp is geschikt voor het aanpakken van veel seksuele problemen. Met een vragenlijst bekijken we of we jou goed kunnen helpen.

Je krijgt binnen 3 werkdagen per e-mail te horen of je met de hulp kunt beginnen en wie jou gaat helpen. Via de beveiligde omgeving heb je dan contact met je hulpverlener. Je krijgt informatie, advies en eventueel een aantal oefeningen. Het hele traject duurt maximaal 3 à 4 maanden.

Als de hulp niet geschikt voor je is, laten we je dat per mail weten. We verwijzen je dan naar een andere organisatie. Je krijgt dus altijd hulp!


Vraag 1